Select Page

PNM "Racó de Sant Bonaventura-Canalons" - Alcoi

"El riu un gran escultor"

Equipament

Panell informatiu

Centre d'interpretació de la Natura.

Sendes senyalitzades

Àrea recreativa i campament

Ponts, passarel·les i accessos a zones d'interés

Senda botànica o ruta autoguiada senyalitzada

Fonts i brolladors