Select Page

PNM "La Pilarica-Sierra de Callosa" - Callosa de Segura

"Molt per descobrir"

Descripció general

El Paratge Natural Municipal de “La Pilarica – Sierra de Callosa”, es troba en la població de Callosa de Segura. Està constituït per una mola rocosa que representa una fita paisatgística, no solament per als habitants de Callosa de Segura, sinó per a tota la comarca de la Vega Baixa del Segura. Això es deu al fet que s’eleva quasi verticalment sobre el pla al·luvial del riu Segura, conformat majoritàriament per camps de cultiu. El seu passat cultural, quan la serra constituïa un privilegiat lloc per a instal·lar-se, la seua orografia i els seus valors ambientals són d’elevat interés, motiu pel qual se li va atorgar la present figura de protecció.

En aquest espai natural trobem diferents tipus de comunitats vegetals, entre les quals destaquen:

 • Matolls i espinars mediterranis, amb espècies singulars com la periploca (Periploca laevigata ssp. angustifolia), la paternostera (Withania frutescens) o el arto negre (Maytenus senegalensis) que són espècies denominades iberoafricanismes, sent la Serra de Callosa la seua població més continental i septentrional de la Comunitat Valenciana.
 • Genistars compostos per Genista valentina, Coronilla juncea, arçot (Rhamnus lycioides), romer (Rosmarinus officinalis).
 • Timonedes amb Thymus vulgaris, Thymus longiflorus, Thymus hyemalis o Teucrium capitatum.
 • Vegetació rupícola, amb espècies com Sideritis incana subsp. glauca i Centaurea saxicola subsp. saxicola, ambdues endemismes de les serres de Callosa, Orihuela i el Cantón.
 • Endemismes exclusius i d’àrees limítrofes com Sideritis incana subsp. glauca i Teucrium buxifolium subsp. rivasi.

Referent a la seua fauna:  

 • Entre els amfibis i rèptils destaquen espècies com el gripau corredor (Bufo calamita), el gripau comú (Bufo bufo), la tortuga mora (Testudo graeca), la colobra d’escala (Rhinechis scalaris), l’escurçó ibèric (Vipera latastei).
 • Respecte als ocells apareixen exemplars d’àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus), aligot comú (Buteo buteo), esparver (Accipiter nisus), brúfol (Bubo bubo), perdiu roja (Alectoris rufa), abellerol (Merops apiaster) o el papamosques (Ficedula hypoleuca).
 • El grup dels mamífers està àmpliament representat per la musaranya comuna (Crocidura russula), l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus granatensis), l’esquirol roig (Sciurus vulgaris), la rabosa comuna (Vulpes vulpes), el gat salvatge (Felis silvestris) o la geneta (Genetta genetta). Destaquen les espècies de rates peandes declarades com a vulnerables en Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades i en el Catàleg Nacional, com la rata penada de musell agut (Myotis blythii), la rata penada de musell gran (Myotis myotis), el mediterrani de ferradura (Rhinolophus euryale) i el gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum).  

Existeixen a més elements d’interés històric-cultural:

 • El Castell de Callosa, construït en època islàmica (s. X).
 • El Barranc del Diable, un jaciment de la cultura tardo-romana (s. IV-VII d. de C.) situat en un ampli vessant de fort pendent a l’entrada d’un dels barrancs de la Serra de Callosa.
 • La Casica de la tia Ana, un aljub pertanyent també a la cultura islàmica (s. XII-XIII).
 • El vessant del Castell en si constitueix un important jaciment argàric (1.800-1.000 a. de C.), poblat i necròpoli alhora, com és habitual en aquesta cultura. En els vessants del Castell s’inclouen de forma conjunta tres jaciments: Laderas de las Camineras (El Palmerar), Laderas de San Juan i Ladera de San Bruno.
 • L’Ermita de la Verge del Pilar, inclosa en el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) catalogada com a edifici amb protecció de “caràcter estructural”.

Aquest paratge ens convida a:

 • Recórrer les senderes del paratge.
 • Disfrutar de les impressionants vistes a la Vega Baixa del Segura que ens ofereix aquesta serra.
 • Visitar-lo a peu des de la localitat sense necessitat de desplaçar-se amb vehicle.
 • Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
 • Aprendre a diferenciar els cants dels ocells.

Fitxa tècnica

 • CLASSIFICACIÓ: Moles i parets rocoses.
 • MUNICIPI: Callosa de Segura.
 • SUPERFÍCIE: El Paratge Natural Municipal “La Pilarica – Sierra de Callosa” comprén una superfície de 143,44 has.
 • ANY DE DECLARACIÓ: Declarat l’any 2005 mitjançant acord de declaració 30 de setembre de 2005, del Consell de la Generalitat.

Altres figures de protecció

 

Red Natura – 2000:

 • LIC  Sierra de Callosa de Segura. Fitxa
 • ZEPA. Serres Del Sud d’Alacant. Fitxa
 • En les proximitats trobem el ZEC Cueva del Perro-Cox. Fitxa

Biodiversitat:

 • Dins dels límits del paratge es troben dues microreserves de flora, la de la Cueva Ahumada i la del Barranco de En Medio. Fitxa.