Select Page

PNM "San Pascual-Torretes" - Ibi

"Tresors ben guardats"

Equipament

Panell informatiu

Senda botànica o ruta autoguiada senyalitzada

Sendes senyalitzades

Centre d'interpretació de la Natura.

Àrea recreativa i campament

Zona d'aparcament