Select Page

PNM "Parque del Molino del Agua" - Torrevieja

"Passeig amb calma per les dunes"

Descripció general

El Paratge Natural Municipal “Parque del Molino del Agua”, pertanyent a la ciutat de Torrevieja, està format per un ecosistema dunar que atorga al paratge una gran importància, ja que s’estén des de les salines de Santa Pola fins al cap Cervera.

Aquest espai natural actua com a corredor litoral que comunica dues importants zones humides, declarades com a Zona d’Especial Protecció Per a les Aus (ZEPA), el Parc Natural de les salines de Santa Pola i el Parc Natural de les llacunes de la Mata-Torrevieja.

El Parque de Molino del Agua, que dóna nom a aquest paratge, juntament amb el passeig marítim, són els dos espais més antropitzats. En aquest lloc disposem de bancs, taules i altre equipament d’ús públic.

Més de 500 metres de galeries subterrànies d’aqüífers expliquen la localització de l’antic pou que allí va existir.

La característica més excel·lent d’aquest ecosistema dunar són les diferents franges existents des de la riba del mar fins a la part més interior, podent classificar-les en:

 • Dunes embrionàries, pròximes al litoral, on apareix la gramínia (Agropyron junceum) al costat de la campaneta de mar (Calystegia soldanella).
 • Dunes mòbils, caracteritzades pel continu moviment de l’arena, en les quals trobem espècies com el borró (Ammophila arenaria), la lleteresa de platja (Euphorbia paralias), el lliri blanc de mar (Pancratium maritimum).
 • Tàlvegs interdunars, on el vent arriba més atenuat. Ací apareix la comunitat vegetal de dunes semifixes que, igual que l’anterior, es caracteritza per la influència de la salinitat marina. En aquesta zona trobem la rossa de mar (Crucianella maritima) i la sempreviva (Helichrysum stoechas).
 • Dunes fixes o estabilitzades, ocupades per plantacions de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinyer (Pinus pinea), que a causa de la pobresa del substrat i a l’assot del vent, adopten formes rabassudes amb els troncs tombats en direcció als vents dominants.

Les altes temperatures en la superfície de l’arena, l’elevada sequedat i escassa cobertura vegetal fan que la presència de fauna siga bastant limitada. Com a conseqüència, el grup millor representat és el dels invertebrats, i dins d’aquest mereix especial atenció el dels coleòpters, amb famílies molt comunes en les dunes com els cicindèlids, tenebriònids i escarabeids. Bona part de la distribució en franges de la vegetació també és seguida per aquests insectes.

Quant a la herpetofauna destaca la bívia ibèrica (Chalcides bedriagai).

Pel que respecta a l’avifauna, malgrat no ser un medi que es caracteritze per l’abundància d’ocells, és possible localitzar espècies típicament estepàries com torlits (Burhinus oedicnemus), cogulladas (Galerida cristata) i cotolius (Lullula arborea).

 Aquest paratge ens convida a:

 • Disfrutar de les dunes i el mar.
 • Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
 • Aprendre a reconéixer diferents rastres de fauna sobre l’arena.
 • Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots.

Fitxa tècnica

 • CLASSIFICACIÓ: Aiguamolls i paratges costaners.
 • MUNICIPI: Torrevieja.
 • SUPERFÍCIE: El Paratge Natural Municipal “Parque del Molino del Agua” compta amb una superfície de 17,23 ha.
 • ANY DE DECLARACIÓ: Acord de declaració del 24 de febrer de 2006 del Consell de la Generalitat.

Altres figures de protecció

En el paratge no trobem figura de protecció diferent a la de Paratge Natural Municipal.