Select Page

PNM "Clot de Galvany" - Elx

"Experiència única per la marjal"

Descripció general

El Paratge Natural Municipal “Clot de Galvany”, situat en el terme municipal d’Elx, deu el seu nom a una tolla natural que, a la fi dels 70, va ser dessecada amb la intenció d’executar un gran pla urbanístic detingut gràcies a l’oposició popular. Posteriorment, els terrenys van ser adquirits per l’Ajuntament d’Elx i es van començar a realitzar intensos treballs de gestió i recuperació de l’aiguamoll i del seu entorn.

Aquest espai compta amb una gran diversitat d’ambients i vegetació:

 • Una plataforma marina amb presència de prades de posidònia i una plataforma marina rocosa amb una important comunitat bentònica.
 • Zona d’aiguamoll: amb canyís (Phragmites australis) i jonc o diverses espècies de vegetació submergida com Ruppia i Potamogeton.
 • Saladars: amb espècies endèmiques com Arthrocnemum sp.
 • Dunes: amb pins blancs (Pinus halepensis), pins pinyers (Pinus pinea) o plantes psammòfiles com el card marí (Eryngium maritimum).
 • Muntanyes: amb pins blancs i representacions del espinar alacantí, amb espècies com el llentiscle (Pistacia lentiscus) o l’arçot (Rhamnus lycioides).

Entre la fauna forestal, destaca la presència de micromamífers com els ratolins de camp (Apodemus sylvaticus) o les musaranyes (Crocidura russula), i mamífers de major port com conills (Oryctolagus cuniculus), llebres (Lepus granatensis) i raboses (Vulpes vulpes). Entre les espècies que podríem destacar en aquest tipus d’ambient, cal esmentar el picot verd ibèric (Picus viridis) i la rata cellarda (Eliomys quercinus).

En les tolles del Clot adquireix un protagonisme especial l’existència d’un gran nombre d’espècies d’ocells i invertebrats aquàtics. Ha d’esmentar-se el xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris), l’ànec capblanc (Oxyura leucocephala) i les libèl·lules (Odonats).

El patrimoni cultural ofereix, a més d’un jaciment romà (una xicoteta casa agrària), vestigis de la Guerra Civil com a búnquers i trinxeres pertanyents a la línia de defensa de la ciutat d’Alacant.

Aquest paratge ens convida a:

 • Disfrutar de la diversitat d’ambients, platja, aiguamoll, dunes, muntanyes i llomes.
 • Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
 • Aprendre a diferenciar les espècies d’ocells.
 • Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots.
 • Rememorar la història bèl·lica més recent.
 • Visites i activitats guiades. Aula de natura.

Fitxa tècnica

 • CLASSIFICACIÓ: Aiguamolls i paratges costaners.
 • MUNICIPI: Elx.
 • SUPERFÍCIE: El Paratge Natural Municipal “Clot de Galvany” posseeix una superfície de 366,31 ha.
 • ANY DE DECLARACIÓ: Acord de declaració del 21 de gener de 2005 del Consell de la Generalitat.

Altres figures de protecció

Legislació Autonòmica.

 • Zona Humida del Catàleg Valencià de Zones Humides. Fitxa

Red Natura – 2000:

 • LIC. Lloc d’Interés Comunitari “Clot de Galvany”. Fitxa
 • ZEPA. Zona d’Especial Protecció per als Ocells de la Comunitat Valenciana. Clot de Galvany. Fitxa

Biodiversitat:

 • Pla de recuperació de la Malvesia. “Els Bassars – Clot de Galvany”. Legislació
 • Pla de recuperació del Xarxet marbrenc. “Clot de Galvany”. Legislació