Select Page

PNM “Arenal de l’Almorxó” – Petrer

"Únic, viu i en contínua evolució"

Equipament

Punt d'informació

Sendes senyalitzades

Centre d'interpretació de la Natura.

Senda botànica o ruta autoguiada senyalitzada

Zona d'aparcament

Panell informatiu

Àrea recreativa i campament