Select Page

PNM "La Sierra" - Redován

"Balcó de la Vega Baixa"

Descripció general

El Paratge Natural Municipal de “La Sierra”, es troba en el terme municipal de Redovà que se situa als peus de la serra de Callosa. L’espai ofereix unes impressionants vistes de la comarca de la Vega Baixa a causa de l’abrupta orografia d’aquesta serra. Aquest lloc alberga diferents valors naturals, culturals i d’esplai que justifiquen el seu grau de protecció. És “La Sierra” una joia natural per als habitants de Redovà.

L’ecosistema compta amb diferents formacions vegetals:

 • Pinedes de pi blanc (Pinus halepensis) procedents d’una repoblació en els anys 50 per a evitar els riscos d’erosió i degradació del paratge.
 • Matolls i espinars mediterranis, amb espècies singulars com la periploca (Periploca laevigata ssp. angustifolia), la paternostera(Withania frutescens) o el arto negre (Maytenus senegalensis) que són espècies denominades iberoafricanismes, sent la Serra de Callosa la seua població més continental i septentrional de la Comunitat Valenciana.
 • Vegetació rupícola, amb espècies com Sideritis incana ssp. glauca i Centaurea saxicola ssp.saxicola, ambdues endemismes de les serres de Callosa, Orihuela i el Cantón.
 • Endemismes exclusius i d’àrees limítrofes com Sideritis incana ssp. glauca o Teucrium buxifolium ssp. rivasi.

Respecte a la fauna, habiten el paratge espècies com:

 • L’àguila de panxa blanca (Hieraetus fasciatus), inclosa en el Llibre Roig dels ocells d’Espanya en la categoria de “En perill” i apareix com a “Vulnerable” en el Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i que nidifica en el paratge. L’aligot (Buteo buteo), l’esparver (Accipiter nisus), el brúfo (Bubo bubo), la perdiu roja (Alectoris rufa), l’abellerol (Merops apiaster) o el papamosques (Ficedula hypoleuca), entre els ocells.
 • El gripau corredor (Bufo calamita), la granota comuna (Rana perezi), el fardatxo ocel·lat (Lacerta lepida) o la serp verda (Malpolon monspessulanus), entre els amfibis més comuns.
 • La musaranya comuna (Crocidura russula), l’eriçó comú (Erinaceus europaeus), el conill (Oryctolagus cuniculus), la llebre (Lepus granatensis), l’esquirol roig (Sciurus vulgaris), la rabosa comuna (Vulpes vulpes), el gat salvatge(Felis silvestris) o la geneta (Genetta genetta), entre els mamífers.
 • Encara que és necessari ressenyar certes espècies de rates penades declarades com a vulnerables en Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçades i en el Catàleg Nacional com són, la rata penada de musell agut (Myotis blythii), la rata penada de musell gran (Myotis myotis), el mediterrani de ferradura (Rhinolophus euryale) i el gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum).   

A més, dins dels límits del paratge existeixen nombrosos jaciments i restes amb valor arqueològic i etnològic:

 • El  Bancalico dels Moros, un poblat de període neolític situat a considerable altura. No s’han apreciat estructures en superfície però sí taques de cendres, en les quals es van recollir ceràmiques i fragments de fang amb empremtes de canyes.
 • El Bancalico II, situat en la partida de Recons, a la part alta d’un morro, al costat de la finca de la Heretat.
 • El Racó, un jaciment situat també a gran altura, en vessant de fort pendent i alguns replans.
 • La Clivella dels Margallons. Es tracta d’una clivella poc profunda.
 • Sant Carles i la Serra de Redovà, jaciments d’escassa entitat amb pocs materials que apareixen molt fragmentats i rodats.
 • L’Ermita de La nostra Senyora de la Salut, que destaca pel seu gran valor i estima entre la població local.

Aquest paratge ens convida a:

 • Recórrer les sendes del paratge.
 • Visitar-lo a peu des de la localitat sense necessitat de desplaçar-se amb vehicle.
 • Disfrutar de les impressionants vistes a la Vega Baixa.
 • Descobrir la seua flora adaptada als terrenys àrids.

Ficha técnica

 • CLASSIFICACIÓ: Moles i parets rocoses.
 • MUNICIPI: Redovà.
 • SUPERFÍCIE: El Paratge Natural Municipal “La Sierra” posseeix una superfície de 185,53 has.
 • ANY DE DECLARACIÓ: Declarat l’any 2010 mitjançant Decret del 22 d’octubre del Consell de la Generalitat.

Altres figures de protecció

Red Natura – 2000:

 • LIC. El Paratge Natural Municipal està dins de la demarcació del Lloc d’Importància Comunitària Sierra de Callosa de Segura.  Fitxa
 • ZEPA. El Paratge Natural Municipal també és Zona d’Especial Protecció per als Ocells Serres Del Sud d’Alacant.  Fitxa