Select Page

PNM "Lagunas de lo Monte" - Pilar de la Horadada

"Ressorgir de la vida"

Descripció general

El Paratge Natural Municipal “Lagunas de lo Monte” està situat en el municipi de Pilar de la Horadada.

El conformen dues llacunes ja que en 1989 es va dur a terme la construcció d’una planta de depuració d’aigües pel sistema de llacunatge. Per a això es van crear dues grans basses amb quasi 80.000 m2 de làmina d’aigua. Posteriorment, en 2004, es va iniciar el projecte d’una EDAR amb tractament terciari, per la qual cosa la superfície necessària era menor i no feia falta mantindre les dues llacunes. No obstant això, donat l’elevat grau de naturalització d’ambdues llacunes i l’abundància de fauna que les habitava, es va decidir finalment la seua conservació mitjançant la declaració de Paratge Natural Municipal.

Quant a la vegetació, el paratge està incrustat en una extensa massa de terrenys cultivats pel que exhibeix dos ecosistemes molt diferenciats:

  • Zona lacustre. És l’àrea que envolta les llacunes, constituïda per un talús amb vegetació forestal i arbustiva amb predomini del timó (Thymus vulgaris), romer (Rosmarinus officinalis), llentiscle (Pistacia lentiscus), coscolla (Quercus coccifera) i relictes associacions forestals amb pi blanc (Pinus halepensis), pi pinyer (Pinus pinea) i arçot (Rhamnus lycioides), entre altres.
  • Sectors perifèrics. És l’àrea que envolta les llacunes constituïda per zones palustres en les quals el canyís (Phragmites australis) i els tarayales (Tamarix canariensis) dispersos s’alternen amb espècies més oportunistes com la canya (Arundo donax).

La zona és una parada obligatòria per als animals, principalment ocells, en els seus desplaçaments migratoris. La seua estratègica situació entre els Parcs de las Salinas de San Pedro del Pinatar (Múrcia) i les Llacunes de la Mata i Torrevieja (Alacant), la fa molt atractiva.

Podem assenyalar la presència de nombroses espècies d’ocells, moltes d’elles incloses en el Catàleg Valencià d’Espècies de Fauna Amenaçada. Però si aquestes llacunes tenen gran rellevància és degut a haver-se convertit en el segon enclavament reproductor més important de la Comunitat Valenciana per a l’ànec capblanc (Oxyura leucocephala), catalogada a nivell nacional com “en perill d’extinció”.  

Per això, el principal atractiu de la visita a aquest espai natural serà l’observació d’ocells aquàtics, anàtids com l’ànec blanc (Tadorna tadorna), l’ànec cullerot (Anas clypeata), ardeides com el martinet ros (Ardeola ralloides), o les escandaloses fotges (Fulica atra) i cabussonets (Tachybaptus ruficollis) són habituals les llacunes. Així mateix el desenvolupament de les canyes i canyisos en els marges de les basses permet la presència de multitud d’avifauna característica com el brusac (Cisticola juncidis), mosquiter comú (Phylloscopus collybita) o xitxarra de canyar (Acrocephalus scirpaceus).

El sector perimetral de pineda amb matoll mediterrani, és freqüentat per ocells de presa nidificants als voltants del paratge, com l’aligot comú (Buteo buteo), l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) o, sobretot, el brúfol (Bubo bubo).

Aquest paratge ens convida a:

  • Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
  • Aprendre a diferenciar les diferents espècies d’ocells i els seus cants.
  • Aprofitar els diferents punts d’observació per a realitzar fotografies de fauna.
  • Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots.

Fitxa tècnica

  • CLASSIFICACIÓ: Aiguamolls i paratges costaners.
  • MUNICIPI: Pilar de la Horadada.
  • SUPERFÍCIE: El Paratge Natural Municipal “Lagunas de lo Monte” posseeix una superfície de 10,3 has.
  • ANY DE DECLARACIÓ: Declarat mitjançant Decret de l’11 d’octubre, del Consell de la Generalitat.   

Altres figures de protecció

No es troba figura de protecció diferent a la de Paratge Natural Municipal.