Select Page

PNM "Monte Coto-Pinoso" - Pinoso

"Riquesa forestal"

Descripció general

El Paratge Natural Municipal “Monte Coto-Pinoso” se situa en el terme municipal del Pinós, enclavat en la Serra del Reclot, sent un dels paratges forestals més importants del Pinós i un element definidor de la identitat geogràfica del municipi.

Gran part d’aquest espai natural està dominat per una densa massa de pi blanc (Pinus halepensis) procedent de repoblacions. Existeix també presència de bosquets dispersos de carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia), principalment en les ombries, a més d’un bosquet de roures valancians o gal·lers (Quercus faginea). Aquesta formació quasi monoespecífica de roure valencià té gran interés ja que probablement es tracta d’una de les més meridionals de la Comunitat Valenciana.

Les cotes més elevades del paratge són una de les zones més riques en espècies i comunitats vegetals amb espècies com l’arboç (Arbutus unedo), la campaneta de roca (Campanula rotundifolia ssp. aitanica), la centaurea (Centaurea spachii), el polipodi (Polypodium cambricum ssp. cambricum), o els corets (Sarcocapnos saetabensis).

Entre els ocells s’ha registrat la presència d’espècies com l’àguila reial (Aquila chrysaetos), l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus), l ‘àguila serpera (Circaetus gallicus), l’astor comú (Accipiter gentilis), l’esparver comú (Accipiter nissus), l’aligot comú (Buteo buteo), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o el caro comú (Strix aluco).

Respecte als mamífers, com a espècies més excel·lents podem trobar exemplars de gat salvatge (Felis silvestris), fagina (Martes foina), rata cellarda (Eliomys quercinus), mostela (Mustela nivalis) o teixó (Meles meles).

Pel que respecta al patrimoni cultural existeix un jaciment de l’Edat de Bronze (el Castillarejo), catalogat per l’Àrea de Patrimoni Cultural de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià dins de l’apartat de “Béns immobles de la Comunitat Valenciana”. Més recents, trobem també algunes masies en estat d’abandó disperses per l’espai natural.

Aquest paratge ens convida a:

  • Disfrutar de les impressionants vistes que ofereix aquesta serra.
  • Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
  • Aprendre a diferenciar abundants espècies botàniques.
  • Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots.

Fitxa tècnica

  • CLASSIFICACIÓ: Boscos d’interior.
  • MUNICIPI: El Pinós
  • SUPERFÍCIE: El Paratge Natural Municipal “Monte Coto-Pinoso” compta amb una superfície de 285,59 ha.
  • ANY DE DECLARACIÓ: Decret 216/2015, de 27 de novembre del Consell de la Generalitat.

Altres figures de protecció

En el paratge no trobem figura de protecció diferent a la de Paratge Natural Municipal.