Select Page

PNM "La Pilarica-Sierra de Callosa" - Callosa de Segura

"Molt per descobrir"

Equipament

Centre d'interpretació de la Natura.

Vials d'accés senyalitzats

Zones d'escalada

Punt d'informació

Sendes senyalitzades

Zona d'aparcament

Arboretum

Panell informatiu

Àrea recreativa i campament

Zona d'acampada i cabanyes