Select Page

PNM "Els Plantadets" - Xixona

"Mirador d'Alacant"

Descripció general

El Paratge Natural Municipal de “Els Plantadets” es troba en el municipi de Xixona i constitueix un enclavament de gran interés per a la seua població ja que es tracta d’una gran taca verda formada per pins blancs. Ofereix unes espectaculars vistes cap a la costa i serres com Aitana, Font Roja o el Puig Campana.

Des del punt de vista geològic, la zona pertany a la unitat del Prebètic meridional, caracteritzada per l’alternança de serres i valls sobre materials carbonatats, de direcció predominantment NE-SO, característica dels Sistemes Bètics.

Quant a la flora, en l’àmbit del paratge la vegetació és molt homogènia:

 • Predominen les pinedes denses de pi blanc (Pinus halepensis) que, encara que procedeixen de repoblació, es troben molt naturalitzats.
 • Es troben també bosquets dispersos de carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia) i algun peu dispers de roure valencià (Quercus faginea).
 • Davall la pineda trobem espècies com la coscolla (Quercus coccifera), el ginebró (Juniperus oxycedrus), la savina comuna (Juniperus phoenicea), el llentiscle (Pistacia lentiscus), l’arçot (Rhamnus lycioides), l’aladern (Rhamnus alaternus), la palmera borda o margalló (Chamaerops humilis) i la retama (Osyris quadripartita).
 • L’estrat subarbustiu el formen l’argelaga (Ulex parviflorus), el bruc (Erica multiflora), el timó (Thymus vulgaris), la sàlvia de mariola (Sàlvia blancoana subsp. mariolensis), etc.

Pel que a la fauna es refereix, s’ha constatat la presència de:

 • Mamífers com la rabosa (Vulpes vulpes), el teixó (Meles meles), la geneta (Genetta genetta), el senglar (Sus scrofa), el conill (Oryctolagus cuniculus) i, encara que menys freqüent, la llebre (Lepus granatensis). D’un temps a ara s’ha constatat la presència en la zona de l’arruí o mufló de l’Atles (Ammotragus lervia), ungulat procedent del nord d’Àfrica i que va ser introduït en la península amb finalitats cinegètics.
 • Rèptils i amfibis com el gripau comú (Bufo bufo), del gripau corredor (Bufo calamita), la sargantana cuallarga (Psammodromus algirus), la sargantana cendrosa (Psammodromus hispanicus), i el fardatxo ocel·lat (Lacerta lepida), la serp verda (Malpolon monspessulanus), la colobra de ferradura (Hemorrhois hippocrepis) i l’escurçó ibèric (Vipera latastei).
 • Ocells com el tudó (Columba palumbus) o el picot verd ibèric (Picus viridis). L’esparver (Accipiter nisus), el caro (Strix aluco), el mussol (Otus scops) i el brúfol (Bubo bubo) són espècies que poden també trobar-se en la zona i que en alguns casos poden establir nidificació en aquesta.

Com a curiositat d’aquest espai natural podem esmentar l’existència de dues coves destinades a habitatge i bestiar, a més d’un aljub, que constitueixen una mostra important del patrimoni etnològic de la vida rural de Xixona i d’aquestes serres.

 

Aquest paratge ens convida a:

 • Disfrutar de la imponent massa forestal que suposa el paratge.
 • Passar mig dia o un dia sencer recorrent-lo amb calma, donada la seua extensió.
 • Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
 • Aprendre sobre els recursos etnològics i culturals d’interés, com les cases-cova.

 Fitxa tècnica

 • CLASSIFICACIÓ: Boscos i muntanyes d’interior
 • MUNICIPI: Xixona.
 • SUPERFÍCIE: El Paratge Natural Municipal “Els Plantadets” té una extensió de 254,03 has.
 • ANY DE DECLARACIÓ: Acord de declaració del 17 de febrer de 2006 del Consell de la Generalitat.

Altres figures de protecció

No es troba figura de protecció diferent a la de Paratge Natural Municipal. Però en les proximitats trobem la Microreserva de Flora el Barranc del Carrascal Negre. Fitxa