Select Page

PNM "Monte Coto" - Monòver

"Conservació de la naturalesa mediterrània"

Descripció general

El Paratge Natural Municipal “Monte Coto”, situat en el terme Municipal de Monòver, es troba situat en la serra del Reclot, sent aquest un dels racons millor conservats del terme de Monòver.

L’orografia d’aquestes serres, juntament amb el seu peculiar clima, condicionen la presència d’espècies singulars de gran valor, tant de flora com de fauna. El nucli de població més proper al paratge és la pedania de Cases del Senyor, a 700 m. del seu límit nord.

Gran part del paisatge està dominat per una densa massa de pi blanc (Pinus halepensis) procedent de repoblacions. Existeix també presència de bosquets dispersos de carrasca (Quercus ilex ssp. rotundifolia), principalment en les ombries, a més d’un bosquet de roures valencians o gal·lers (Quercus faginea) en el Barranc de la Quitranera.

Les cotes més elevades del paratge són una de les zones més riques en espècies i comunitats vegetals amb espècies com l’arboç (Arbutus unedo), la campaneta de roca (Campanula rotundifolia ssp. aitanica), la centaurea (Centaurea spachii), el polipodi (Polypodium cambricum ssp. cambricum) o els corets (Sarcocapnos saetabensis).

Les rapinyaires associades a medis rocosos que solen nidificar en la zona són: una parella d’àguila reial (Aquila chrysaetos), en el sector nord-oriental; àguila calçada (Hieraaetus pennatus); àguila serpera (Circaetus gallicus); astor comú (Accipiter gentilis); esparver comú (Accipiter nisus); aligot comú (Buteo buteo); falcó pelegrí (Falco peregrinus) i caro comú (Strix aluco).

Quant als mamífers presents, com a espècies més excel·lents es troben el gat salvatge (Felis silvestris), la fagina (Martes foina), la rata cellarda (Eliomys quercinus), la mostela (Mustela nivalis) o el teixó (Meles meles).

Cal ressenyar la quantia del patrimoni cultural present. Per exemple, trobem la pedrera de l’Amoraquí, inclosa dins del “inventari d’immobles d’etnologia” amb la tipologia de “Patrimoni Industrial-Mineria i activitats extractives”. A més també existeixen altres pedreres, masies, fonts, aljubs, forns de calç, murs de maçoneria en sec, etc.

 

Aquest paratge ens convida a:

  • Disfrutar de les impressionants vistes que ofereix aquesta serra.
  • Aprofitar la tranquil·litat per a recarregar forces.
  • Aprendre a diferenciar els cants dels ocells.
  • Realitzar un bon passeig de baixa dificultat apte per a quasi tots.

Fitxa tècnica

  • CLASSIFICACIÓ: Boscos i muntanyes d’interior.
  • MUNICIPI: Monòver.
  • SUPERFÍCIE: El Paratge Natural Municipal “Monte Coto” posseeix una superfície de 763,75 has.
  • ANY DE DECLARACIÓ: Acord de Declaració del  23 de març de 2007 del Consell de la Generalitat.

Altres figures de protecció

En el paratge no trobem figura de protecció diferent a la de Paratge Natural Municipal.